0243- 134 56

info@floc.nu

Tjänster

Floc Städ & Fastighetsservice

Städning

Högt och lågt vi städar allt!
Daglig städ av företag och butik, fönsterputs, flyttstäd, byggstäd samt golvvård.

Floc Städ & Fastighetsservice

Klottersanering

Med vår mobila utrustning sanerar vi alla förekommande ytor fritt från klotter, samt förebygger med klotterskydd.

Floc Städ & Fastighetsservice

Avloppsspolning

Vi rengör avlopp med både varm och kallvatten samt förebyggande stamspolningar.

Floc Städ & Fastighetsservice

Fasadrengöring & Högtrycksrengöring

Med vår mobila utrustning tvättar vi fasader, tegeltak, golv, bekämpning av algbeväxtning och mossa.

Tvättning
Rengöring av golv , väggar och tak i industrier, garage, offentliga lokaler, tunnlar, etc.

Hårt nedsmutsade ytor behöver ofta behandlas olika beroende på materialet. Det kan vara offentliga platser som är fulla av klotter eller nedsmutsade av damm och sot. Industrilokaler blir solkiga av färg, oljor, eller annat nedsmutsande material.
För olika situationer använder vi högtrycksaggregat med ånga, varmt eller kallt vatten, kombinerat med olika lösningsmedel.
Vi har speciella vattendammsugare som tar upp spillvatten där avlopp saknas.

Floc Städ & Fastighetsservice

Bilvård

Med vår moderna bilvårdsanläggning erbjuder vi all tänkbar service! Allt från biltvätt till lackskydd.

Kemtvätt av säten och golvmattor samt impregnering.

Vi erbjuder Tochguard och SilverSeal marknadens bästa lackskydd.

Floc Städ & Fastighetsservice

TV Inspektion / Filmning

TV-inspektion av rörledningar
Stopp i avloppsledningarna.
Efter upprepade stopp i avloppsledningarna undersöker vi anledningen. Med hjälp av en färg TV-kamera inspekterar vi rörets kondition. Vi kan exempelvis från toalettanslutningen filma genom fastighetens rörsystem ut till kommunens avloppsledning. Naturligtvis kan vi även TV-inspektera grövre ledningar från industrier och kommunala VA-anläggningar.

TV-inspektion är utmärkt vid:

  • Nybyggnation
  • Kontroll av rörens standard före ombyggnad
  • Kartläggning av ledningsnät före ombyggnad eller relining
  • Övertagande av befintliga avloppsanläggningar
  • Övervakning av särskilt krävande rensningsarbeten, som bortskärning av instickande
    servisledningar och avlägsnande av felaktiga skarvtätningar

Förutom avloppsledningar kan vi TV-inspektera ventilationsanläggningar, vattenledningar, brunnar, pipelines etc.