Floc Städ & Fastighetsservice / TV Inspektion_Filmning


TV-inspektion av rörledningar
Stopp i avloppsledningarna.
Efter upprepade stopp i avloppsledningarna undersöker vi anledningen. Med hjälp av en färg TV-kamera inspekterar vi rörets kondition. Vi kan exempelvis från toalettanslutningen filma genom fastighetens rörsystem ut till kommunens avloppsledning. Naturligtvis kan vi även TV-inspektera grövre ledningar från industrier och kommunala VA-anläggningar.

TV-inspektion är utmärkt vid:
Nybyggnation
Kontroll av rörens standard före ombyggnad
Kartläggning av ledningsnät före ombyggnad eller relining
Övertagande av befintliga avloppsanläggningar
Övervakning av särskilt krävande rensningsarbeten, som bortskärning av instickande servisledningar och avlägsnande av felaktiga skarvtätningar
Förutom avloppsledningar kan vi TV-inspektera ventilationsanläggningar, vattenledningar, brunnar, pipelines etc.

 

 

         
Till Startsida
     

Kontakta oss..
Tel: 0243- 134 56, Fax: 070-615 30 45, Mobil: 070- 602 48 16, E-post: