Floc Städ & Fastighetsservice / Högtrycksrengöring


Med vår mobila utrustning tvättar vi fasader, tegeltak, golv, bekämpning av algbeväxtning och mossa.

Tvättning
Rengöring av golv , väggar och tak i industrier, garage, offentliga lokaler, tunnlar, etc.

Hårt nedsmutsade ytor behöver ofta behandlas olika beroende på materialet. Det kan vara offentliga platser som är fulla av klotter eller nedsmutsade av damm och sot. Industrilokaler blir solkiga av färg, oljor, eller annat nedsmutsande material.
För olika situationer använder vi högtrycksaggregat med ånga, varmt eller kallt vatten, kombinerat med olika lösningsmedel.
Vi har speciella vattendammsugare som tar upp spillvatten där avlopp saknas.

 

 

         
Till Startsida
     

Kontakta oss..
Tel: 0243- 134 56, Fax: 070-615 30 45, Mobil: 070- 602 48 16, E-post: info@floc.nu
Adress: Gylletorget Borlänge